El-sjekk

Vi tilbyr El-sjekk. 

El-sjekken koster typisk:

 • 2.350.- inkl mva for en typisk enebolig
 • 1.750.- inkl mva for en typsik leilighet
 • Egne priser / avtaler for næringsliv

Vi bruker sertifisert kontrollør til denne tjenesten. Alvorlige feil kan isoleres under kontrollen. Mindre alvorlige feil vil være i tillegg.

For privatpersoner anbefales en El-sjekk eller et ettersyn av det elektriske anlegget utført av autorisert elektrofirma minimum hvert 5. år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste forsikringsselskaper gir rabatt dersom boligeier har avtale med en sertifisert el kontrollør.

Vi har systemer og kompetanse til å gjennomføre internkontroll elektro.

EL-PROFFEN sitt system for el-sjekk og internkontroll elektro

 • Tilgang til dokumentasjon via egen web side.
 • Kunde kan gis tilgang til å lukke avvik, se status på internkontroll elektro, laste opp vedlegg og bestille retting av avvik.
 • Automatisk varsling om neste kontroll.
 • Systemet ivaretar bedrifter med flere lokasjoner og tilgangsnivåer.

Hva kan du gjøre for å sikre deg bedre mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

 • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
 • Pass på at barn ikke tar med elektro apparater under dyne /tepper ol.
 • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
 • Husk å slå av stekeplater/komfyr etter bruk. For de som glemmer lett finnes det tekniske hjelpemidler som slår av plater og komfyr etter en viss tid.
 • Bytt ut skjøteledninger med fastmonterte stikkontakter.
 • Kun autoriserte fagfolk kan gjøre noe med den faste installasjonen i boligen din.
 • Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold avstander fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt på lampen.
 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte elektro fagfolk kontaktes.
 • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres ved gjennvinningsstasjon eller i en forretning som selger slikt utstyr.

Som ikke-faglært har du bare lov til å gjøre mindre arbeider på det elektriske anlegget.

Send oss en forespørsel

Ta kontakt direkte og send oss en uforpliktende forespørsel som du trenger hjelp til. Vi leverer tjenester på Øvre Romerike og omegn.

Fyll ut skjema »