Energieffektivisering i landbruket

Miljøvennlige bygg skapes med energieffektive tekniske løsninger. I landbruket kan man oppnå stor reduksjon i energiforbruket – og kostnadene – ved å velge fremtidsrettede løsninger for blant annet oppvarming, belysning, ventilasjon og kjøling.

Det snakkes mye om energitiltak for tiden. Spesielt viktig er dette i landbruket, som har en stor rolle i det grønne skiftet. Det handler om å identifisere hvilke energitiltak i byggene som kan frigjøre kraft, og det skjer ved å bruke mindre og selv produsere mer. 

Bærekraft i sentrum av matproduksjonen

Skal vi tro prognosene fra Statnett vil det norske kraftoverskuddet være spist opp i løpet av 2026, som kan resultere i et kraftunderskudd i Sør-Norge. Det får store negative konsekvenser for alt fra husholdninger og næringsliv til kommuner og landbruk. Bjørn Malm, leder for bærekraft i Tine, melder følgende om tiltakene som må komme i tiden fremover:

– Vi har en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas ressurser og begrense klimaendringene. Som alle andre sektorer i Norge, må også matproduksjonen bli mer bærekraftig. Blant annet må vi bli bedre til å utnytte egne lokale ressurser og ta i bruk ny kunnskap og teknologi.

Vi ønsker å involvere våre leverandører

På laget har vi med oss 4 av Norges største leverandører innen energieffektive løsninger til landbruket. Ta kontakt med Henning.kolstad@nordengen.no for å melde deg på, følgende ønsker å stille opp:

 • Sg , Vidar Kvernvold

  «Fremtidsrettet belysningsplan som sikrer god, riktig og energieffektiv belysning, vil kunne redusere energikostnadene til belysning med over 80%»

 • Elotec, Jostein Dalen

  «Hvordan kan det grønne skiftet og økt automasjon i landbruket, bidra til energieffektivisering i landbruket»

 • Solar Norge, Bjørn Andre Johansen

  Solcellene har blitt billigere og meir effektive de siste 5-10 årene. Inovasjon Norge gir støtte til energiproduksjon som blir tatt i bruk på gårdsbruket»

 • Abk Qviller, Terje Hansen

  «Innovasjon Norge (IN) har fått nye retningslinjer innen Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket og det er nå en åpning for å gi støtte til varmepumper»

 • Nordengen, Ståle Haugen

  «Landbrukskontroll er en lovpålagt kontroll av driftsbygninger som skal gjennomføres hvert 3 år. Den inkluderer blant annet termografering, og skal utføres av sertifisert el.installatør etter NEK 405-3 Elkontroll næring»