Timepriser

Vanlig arbeidstid

mandag-torsdag 0730-1530 og fredag 0730-1300

kr. 750,-

Servicebil kr. 70,- pr. time

Utrykningsgebyr byr utenfor vanlig arbeidstid

kr. 1.280,-

Egne satser for overtid.

Satsene gjelder for kunder uten egen avtale.

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.