Åpenhetsloven

Her kan du lese mer om våre forpliktelser tilknyttet åpenhetsloven.

I ElteraGruppen er vi stolte av den etiske forretningspraksisen vi har skapt, og verdiene vi etterlever. Våre etiske retningslinjer er en viktig rettesnor for oss alle. Den definerer hvordan vi skal opptre overfor hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere. Retningslinjene beskriver også hva som forventes av oss i det daglige arbeidet.

Code of Conduct

ElteraGruppen forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere overholder lignende prinsipper som de beskrevet i våre etiske retningslinjer. Forventningene våre til leverandørene og samarbeidspartneren, reguleres i den relevante kontrakten. 

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan vi håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet og vår verdikjede.

Har du spørsmål knyttet til åpenhetsloven?

Vi overholder relevante nasjonale og internasjonale lover, regler, forskrifter og normer i vårt daglige arbeid eller i vår(e) virksomhet(er).

Som en del av denne forpliktelsen jobber vi fokusert med vårt ansvar for å respektere menneskerettighetene i tråd med FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.