Brannvarsling for landbruk

Landbruket stiller spesielle krav til brannvarslingsanlegg. Vi leverer og monterer stabile og driftssikre anlegg.

Nordengen er sertifisert samarbeidspartner med Elotec og utfører montasje, service og vedlikehold av brannvarslingsanlegget. Med en serviceavtale på brannvarslingsanlegget utfører vi også el-kontroll iht regelverket.

  • Trygghet

    Brannvarsling er en investering i trygghet for deg og dine.

  • Spare penger

    Du kan også spare penger på forsikringen.

  • Elotec

    Vi leverer brannvarslingsanlegg fra Elotec som e r markedsledende på denne type anlegg i Norge.

Termofotografering

Ved å termografere din elektriske tavle og koblinger, kan du avdekke svakheter og eller feil i din elektriske installasjon før skaden oppstår.

FOREBYGGING OG KONTROLL

Redusere risiko for brann, driftsstans, samt skade på personer og eiendom.

RABATT PÅ FORSIKRING

Avdekke feil og mangler du ikke kan se med det blotte øye! Du vil kunne oppnå rabatt på din forsikring ved bruk av termografi.

UNNGÅ DRIFTSTANS

Rask og sikker kontroll under drift av anlegget. Registrere skjev belastning i el-anlegget ditt.