Termografering

Vi har lang erfaring med termografi, og kan gjennomføre både undersøkelse og utbedringer på dine el-anlegg. 

Hva er termografi? 

Termografering er en metode som tar ibruk kamera med infrarød teknikk for å avdekke skjulte feil ved el-anlegg. Ved gjennomføring av termografering av det elektriske anlegget, benytter vi termografikamera. Termografering er en effektiv metode for å avdekke svakheter i det elektriske anlegg i en tidlig fase. Vi identifiserer tilløp til varmegang eller andre uønskede hendelser før det utgjør en fare.  

I møte med mer anvanserte elektriske anlegg kan selv erfarne elektrikere oppleve at det kan være vanskelig å avdekke skjulte feil. Nettopp derfor er termografering et verktøy som stadig blir en vanligere og viktigere del av våre elektrikers hverdag.

 

Termogafering av el-anlegget

Et termografikamera skiller seg fra andre kameraer gjennom at det bruker en infrarød detektor som kan måle temperaturen som avgis fra alle deler av det elektriske anlegget. Slik kan man raskt oppdage om enkelte komponenter avgir unormalt mye varme. Hvis en komponent avgir unormalt høy temperatur så kan den være brannfarlig og tiltak bør settes inn.

 Elektrikerne som jobber med termografi hos oss kan både avdekke og gjennomføre utbedringer av anlegget dersom det oppdages avvik.

 

Fordeler ved termografering

Ved å termografere det elektriske anlegget, kan du avdekke svakheter og eller feil i din elektriske installasjon før skaden oppstår. Fordelene er mange.

FOREBYGGING OG KONTROLL. Redusere risiko for brann, driftsstans, samt skade på personer og eiendom.

RABATT PÅ FORSIKRING. Avdekke feil og mangler du ikke kan se med det blotte øye! Du vil kunne oppnå rabatt på din forsikring ved bruk av termografi.

UNNGÅ DRIFTSTANS. Rask og sikker kontroll under drift av anlegget. Registrere skjev belastning i det elektriske anlegget.

Internkontroll og termografering 

Alle virksomheter er forpliktet til å utføre internkontroll som blant annet inkluderer kontroll av det elektriske anlegget. 

Våre internkontroller inkluderer termografering. Slik kan du og din bedrift være helt trygge på at det elektriske anlegget fungerer slik det skal. 

Ønsker du å vite mer om termografering eller internkontroll, kan du ta kontakt med oss til en uforpliktende prat. Bruk skjemaet under eller ta kontakt med oss. 

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.