Nordengen – siden 1950

En trygg samarbeidspartner

Gunnar Nordengen startet i 1950 sitt eget firma som elektroinstallatør. Fra den spede barndom med enkle installasjoner, har Nordengen vokst betraktelig og er nå en av de viktigste aktørene i vår bransje, på Romerike.

45 ansatte i 2019 – og 70-årsjubileum i 2020

Fra den gang Gunnar startet opp og nesten ingen hadde strøm installert i hjemmet, har vi bygget stein på stein og vi er i dag 46 ansatte med 30 servicebiler. Vi har stort fokus på å utdanne nye fagarbeidere, og i løpet av disse årene har snart 50 lærlinger gjennomført fagprøve og blitt elektromontører hos Nordengen.

Et trygt valg

Nordengen AS skal være en trygg og innovativ samarbeidspartner både for kunder og ansatte. For våre kunder vil vi være samarbeidspartner på trygghet, kvalitet, innovasjon og god rådgivning.

Som kunde hos oss skal du føle deg godt ivaretatt og vite at utførte tjenester er iht. regelverk og forventninger. Vi skal være en arbeidsgiver som tilbyr trygghet og innovasjon gjennom hele tiden å tenke nytt, tilby kurs og videreutdanning, sikre god økonomi og ikke minst ha et godt sosialt felleskap.

Fremtidsrettet og innovativt

Elektrisitet er et element som ingen av oss klarer oss uten i hverdagen, men elektrisitet kan også være farlig. Derfor er ditt valg av samarbeidspartner viktig, og med 70 års erfaring ønsker vi å tilby våre kunder høyt fokus på sikkerhet og kvalitet. 

Det er også viktig for oss å være fremtidsrettet og innovative – og en god rådgiver ved valg av løsninger og utstyr.

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.