En trygg samarbeidspartner

Gunnar Nordengen startet i 1950 opp sitt eget firma som elektroinstallatør. Fra den spede barndom med enkle installasjoner, har Nordengen vokst betraktelig og er nå en av de viktigste aktørene innen vår bransje på Romerike.

45 ansatte i 2019 – og 70-årsjubileum i 2020

Fra den gang Gunnar startet opp og nesten ingen hadde strøm installert i hjemmet, har vi bygget stein på stein og vi er i dag 46 ansatte med 30 servicebiler. Vi har stort fokus på å utdanne nye fagarbeidere, og i løpet av disse årene har snart 50 lærlinger gjennomført fagprøve og blitt elektromontører hos Nordengen.

Trygg og fremtidsrettet

 Nordengen as skal være en trygg og innovativ samarbeids-partner både for kunder og ansatte.

For våre kunder vil vi være samarbeidspartner på trygghet, kvalitet, innovasjon og god rådgivning. Som kunde hos oss skal du føle deg godt ivaretatt og vite at utførte tjenester er iht regelverk og forventninger. Vi skal være en arbeidsgiver som tilbyr trygghet og innovasjon gjennom hele tiden å tenke nytt, tilby kurs og videreutdanning, sikre god økonomi og ikke minst ha et godt sosialt felleskap.

Elektrisitet er et element som ingen av oss klarer oss uten i hverdagen. Men elektrisitet kan også være farlig. Derfor er ditt valg av samarbeidspartner viktig, og med 70 års erfaring ønsker vi å tilby våre kunder høyt fokus på sikkerhet og kvalitet.

Men det er også viktig for oss å være fremtidsrettet og innovativ – og en god rådgiver ved valg av løsninger og utstyr.

Vi er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift

 Dette betyr at vi som virksomhet vil dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Virksomheten skal oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et bedre arbeidsmiljø.