Nannestad kommunehus

Rehabilitering og utvidelse av Nannestad kommunehus. Nå rommer det mange av kommunens tjenester som innbyggerne bruker.

Omfattende rehabilitering og utbygging

Nannestad Kommunehus har vært igjennom en omfattende rehabilitering og utbygging. Eksiterende kommunehus er på ca 4500 BTA, er rehabilitert. Det er bygget en ny fløy på østsiden som er tilknyttet eksisterende bygg. Her er det bibliotek, kantine, samt møterom og møtesaler over to etasjer.

Biblioteket er tilknyttet en ny kontorfløy over 3 etasjer, med teknisk rom i 4. etasje. Prosjektet inkluderer både utbygging og ombygging på ca 7300 BTA. Selve byggingen startet i september 2021 og var klar for bruk i 2023.

Veldig fornøyd

Vi er veldig fornøyde med at Nordengen er valgt som underentreprenør for dette prosjektet. Fra tidligere har vi veldig positive erfaringer med Nordengen, og vi opplever også nå arbeidet blir godt utført.

Jeg er veldig godt fornøyd med leveransen til Nordengen. Vi har en opplevelse av at de ønsker å gjøre en god jobb. Gjennom hele prosjektet har de vært både profesjonelle og tilgjengelige, også i etterkant.

Cecilie Bjerkli. Enhetsleder Eiendom og prosjekt / Kst. Enhetsleder vann og avløp.

Vi har levert alt av elektro inkludert lys og AV-utstyr til den nye formannssalen.

Fellesområdene som café og bibliotek fremstår lys og innbydende.

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.