Konvensjonelle lysstoffrør fases ut

Produksjon og import av tradisjonelle lysrør er nå forbudt i Norge og fases nå ut. Utfasing av konvensjonelle lysrør setter fremtiden i et nytt lys og gir mange fordeler. Last ned vår brosjyre som gir deg oversikten over de ulike fordelene. 

Omtrent 80 % av alle eksisterende belysningsanlegg i EU, som inkluderer kontorer, utdanningsinstitusjoner, helsefasiliteter og industribygg, benytter seg av lysrør eller høytrykkslamper.

Potensialet for energisparing er betydelig, og ifølge NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) forventes Norge å redusere strømforbruket til belysning med over 16 TWh innen 2040.

Fordelene med RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er en del av EUs mål om å fase ut giftige kjemikalier som er skadelige for miljøet og folkehelsen. Konsekvensen er at lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv snart blir forbudt. EU anslår at utfasingen vil forhindre at nærmere 2000 kilo kvikksølv kommer ut på det europeiske markedet hvert år.

Her kan du lese mer om hvordan utfasing av konvensjonelle lysrør setter fremtiden i et nytt lys. Brosjyren har 24 sider med praktisk informasjon inkludert konkrete eksempler som viser hvor mye ulike selskaper har spart på å bytte til moderne LED-armaturer.

Bytte til LED-lysrør eller bytte hele armaturen?

Det kan høres ut som en enklere og billigere løsning, å kun velge å bytte lysrørene, uten å bytte armaturen. I praksis vil det imdlertid kunne by på noen problemer. Først og fremst vil ikke denne løsningen fungere i alle armaturer fordi forkoblingen på tradisjonelle lysrørarmaturer ikke alltid vil harmonere med LED-teknologi. Noen komponenter i den gamle armaturen er ikke nødvendige for LED-lysrøret og kan derfor gjøre det vanskelig å få det til å fungere riktig.

Velger du å bytte hele armaturen vil dette gi flere fordeler. Du vil blant annet få full produktgaranti. Ved bytte av kun lysrørene faller som regel garantien bort.

En annen fordel med utbytting av armaturen er potensialet for strømsparing. Ved en total utskiftning av både armaturer og lysrør vil du kunne spare opp til 80% av strømforbruket ditt. Hvis du i tillegg installerer et lysstyringssystem vil du kunne redusere strømforbruket med ytterligere 10%. 

Lysstyring

Det er mange gode grunner til å velge lysstyring. Under finner du noen av fordelene. 

Lysstyring bidrar til ytterligere reduksjon av energiforbruket. Levetiden øker, og gjennom dette reduseres vedlikeholdskostnadene. Resultatet er både sparte kostnader og fordeler for miljøet. 

Denne styringen vil også kunne tilpasses både mengde lys og fargetemperatur. Du får med andre ord mulighet for menneskeorientert belysning (HCL). Slik får du et bedre tilpasset lysanlegg, som er i stand til å følge brukerens faktiske behov. 

Ved bruk av lysstyring kan brukeren kontrollere en enkelt armatur, et helt rom, en hel etasje og/eller hele bygget. 

Vil du vite mer?

Om du vil vite mer om fordelene ved armaturbytte, eller lysstyring, kan benytte skjemaet under eller ta kontakt med oss. 

Ta kontakt med oss!