På tide å bytte til nytt sikringsskap?

Få mer nøyaktighet på strømforbruket, og du slipper å bytte sikringen dersom den går.

Hvorfor bør du bytte sikringsskap?

Selv om det ikke er lenge siden du installerte sikringsskapet, bør du være på vakt. Mange av oss har økt belastningen på det elektriske anlegget ved å installere elbil-ladere, smarte løsninger og andre teknologiske produkter som bare for et tiår siden ikke var aktuelle å ta i bruk.

Alle disse produktene bidrar til at forbruket og belastningen på det elektriske anlegget øker. Sikringsskapet må dermed oppdateres oftere, som et resultat av det økte forbruket. Selv sikringsskap på kun 10 til 20 år, er sjeldent dimensjonert for dagens forbruk.

Nytt sikringsskap

Nye sikringsskap har innebygd jordfeilbryter. Jordfeilbryteren slår ut strømmen ved feilstrøm før det blir farlig for mennesker og dyr. Det er også mindre overbelastning på kablene og dermed mindre brannfarlig.

Prisen for et nytt sikringsskap avhenger av flere faktorer:

 •  Hvor mange kurser skal du ha?
 •  Skal hele skapet byttes ut, eller bare innmaten?
 •  Hvilket sikkerhetsnivå ønsker du?

Et helt nytt skap med alt inkludert koster fra kr. 15.000,- + mva.

6 fordeler med nytt sikringsskap

 • Nøyaktighet
  Du får nøyaktighet på strømforbruket, og slipper å bytte sikringen dersom den går.
 • Mindre brannfarlig
  Mindre overbelastning på kablene og dermed mindre brannfarlig.
 • Jordfeilbryter
  Nytt sikringsskap har innebygd jordfeilbryter. Jordfeilbryter slår ut strømmen ved feilstrøm før det blir farlig for mennesker og dyr.
 • Eldre sikringsskap
  Eldre sikringsskap mangler flere viktige funksjoner som kan være avgjørende når vi fyller huset vårt med moderne teknologi.
 • Enklere
  Nyere sikringsskap gjør det enkelt å holde oversikt og sjekke eventuelle feil som måtte oppstå, enten i det elektriske anlegget eller i elektriske apparater.
 • Nye hvite skap
  De mest vanlige sikringsskapene er mindre, hvite skap som ofte blir plassert et sted der de ikke synes så godt.

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.