Skal du kjøpe varmepumpe?

Vi kjenner de ulike modellene av luft-til-luft varmepumper. Før du kjøper varmepumpe, anbefaler vi at du besvarer spørsmålene under eller da kan ta kontakt med oss, så hjelper vi deg. 

Spørsmål ved kjøp av varmepumpe

Under finner du spørsmål vi anbefaler du svarer på før du kjøper luft-til-luft-varmepumpe. Svarene vil hjelpe deg med å ta det riktige valget.

Type bolig

Bor du i en bolig med mange etasjer, en ny eller en gammel bolig?

Størrelsen på boligen

Har du liten bolig eller bor du tett på naboen og må ta hensyn til støy?

Varmebehovet

Ved hvilken temperatur, opplever du at det er behagelig varmt inne?

Kjøling

Ønsker du også å benytte luft-til-luft-varmepumpen til kjøling?

Strømforbruk

Hvor mye strøm bruker du? Normalt går 60% av energiforbruket til oppvarming.

Utetemperaturer

Er det lave utetemperaturer på vinteren der du bor?

Vurder ditt varmebehov

Før du går til innkjøp av varmepumpe, anbefaler vi at du vurdere ditt varmebehov. Bor du f.eks. i et gammelt hus med flere etasjer, vil det være behov for en varmepumpe med høy ytelse. Det kan også i slike tilfeller, være behov for mer enn en varmepumpe. Det er fult mulig å koble flere innedeler sammen med en utedel. Bor du i en moderne godt isolert bolig eller leilighet med en etasje, vil det som regel være behov for en enklere modell. 

En varmepumpe skal både bidra til økt komfort i form av en varm bolig, i tillegg skal varmepumpen bidra til å redusere energiforbruket til oppvarming. Ofte ser vi at boligeiere har ulik oppfatning av hva som er behagelig innevarme. Noen synes at 21 varmegrader er behagelig, mens andre opplever det behagelig først ved 23 varmegrader. Her er det ingen rett eller galt, men det er viktig at du tenker igjennom hva du opplever som behagelig innevarme i din bolig. 

Hvordan luft-til-luft-varmepumpe fungerer når det er kaldt ute

Dagens luft-til-luft-varmepumper tåler godt det norske klimaet og har ingen problem å hente energi fra uteluften helt ned mot -25/30 grader. Luft-til-luftvarmepumper har som regel en funksjon som heter «auto». Når det er veldig kaldt ute, anbefaler vi at du ikke bruker denne funksjonen. Om denne funksjonen er aktivert og du samtidig benytter andre varmekilder som f.eks. peis, kan du risikere at varmepumpens kjølefunksjon startet opp. 

Avriming er nødvendig ved temperaturer på mindre enn 2 - 5°C. Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden for varmepumpen. 

Vi anbefaler alltid en serviceavtale ved kjøp av varmepumpe. 

Kjøling med bruk av varmepumpe

Luft-til-luft- varmepumpe kan også benyttes til å kjøle ned boligen på varme dager. Kostnaden for å kjøle ned boligen ved bruk av luft-til-luft- varmepumpe, vil avhenge av kWh. Ifølge statistikk fra SSB var gjennomsnittsprisen ca. 142 øre/kWh i 2021. 

Med andre ord koster kjølingen i dette eksempelet ca. 340 kr - eller snaut 6 kr dagen for 10 timers kjøling.

Begrepsforklaringer

Effektfaktor

Effektfaktoren sier noen om hvor høy varme en luft-til-luft-varmepumpe produserer kontra strømforbruket ditt. Ytelsen rangeres fra 2-7 hvorav 7 betyr at varmepumpen produserer maksimalt med varme kontra strømforbruket. I så henseende vil effektfaktoren si noe om lønnsomheten.

Støynivå

Dagens moderne luft-til-luft-varmepumper, avgir svært lite støy. Men, noen ganger vil man trenge en ekstra stillegående varmepumpe. Det kan være boligen størrelsen som påvirker mulighet til å plassere innedelen på et sted hvor støyen ikke er generende, eller om du bor tett på naboene og trenger en stillegående utedel.

Smart styring

Har du høyt strømforbruk anbefaler vi at luft-til- luft-varmepumpen kombineres med smart styring. Da kan du tilpasse oppvarmingen av boligen etter faktisk behov. Du kan senke temperaturen om natten, når du er på reise og / eller justere temperaturen etter hvor du befinner deg i rommet.

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.