Fordeler ved bruk av luft-til-luft-varmepumpe

Det er mange fordeler ved bruk av luft-til-luft-varmepumpe, under har vi samlet de ni viktigste argumentene. 

Sparer inntil 40% energi til oppvarming

Filter på innedelen renser luften for støv og partikler

Kan kjøle ned luften på varme dager

Installeringen krever kun små inngrep

Lave investeringskostnader

Lavt støynivå

Miljøvennlig alternativ

Lang levetid 12-15 år og kort nedbetalingstid på 3- 6 år

Leveres i mange ulike design og farger som kan tilpasset din bolig

Luft-til-luft-varmepumpe er miljøvennlig

Bruk av luft-til-luft-varmepumpe reduserer energiforbruket og derigjennom CO2-utslippene. Varmepumpen utnytter fornybar energi i det at den henter varmen fra luften ute. Den avgir langt mer varmeenergi enn det den bruker i strøm. 

Når du kjøper varmepumpe fra oss kan du være helt trygg på at vi tar ansvar for våre leverandører. Som et minimum forventer vi at våre leverandører overholder alle relevante lovkrav og bransjestandarder. Dette inkluderer standarder for produktsikkerhet, klima og miljø, menneskerettigheter, helse og sikkerhet, antikorrupsjon og forretningsetikk. Alle våre leverandører må undertegne vår code of conduct (link).

Dette kombinert med at bruk av varmepumpe faktisk reduserer energiforbruket, gjør at varmepumper er et langt mer miljøvennlig alternativ enn andre oppvarmingsløsninger.

Ulike varmekilder

Under har vi laget en tabell som sammenligner ulike varmekilder mot et sett med egenskaper. Både i boliger og fritidsboliger er det vanlig med flere varmekilder og ofte vil en kombinasjon av ulike varmekilder være aktuelle å ta i bruk. Spesielt gjelder dette når utemeperaturen synker raskt. 

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under og vi gir deg et uforpliktende tilbud.