Tjenester for næring

Vi gjennomfører ulike oppdrag for næringslivet og privatpersoner. Dette inkluderer blant annet nyinstallasjoner, forbedringer, oppgraderinger, feilsøking og utbedring av feil på det elektriske anlegget.

Det er mange brikker som skal passe sammen i store byggeprosjekter. Våre elektrokonsulenter kan behandle alle deler av det elektriske anlegget, og blant arbeidsoppgavene er anbudsbeskrivelse, mengdebeskrivelse og detaljprosjektering. 

Elektrokonsulentene våre har praktisk erfaring fra elektrofaget, ved siden av kompetanse innen prosjektledelse, rapporthåndtering, utarbeidelse av manualer, tekniske vurderinger og andre faktorene som avgjør hvor godt sluttresultatet blir. Hos oss får du en fast person å forholde deg til, som har lang erfaring på tvers av bransjer.

Til næringsmarkedet leverer vi

  • Elektrikertjenester
  • Adgangskontroll
  • Termofotografering
  • Brannvarsling
  • Alarmanlegg
  • KNX- og SD-anlegg
  • Nødlysanlegg
  • Energirådgivning

Hvordan redusere energiforbruket

Det grønne skiftet gjør at flere bedrifter må kutte i sine utslipp. Bærekraftsmål har derfor blitt viktig for bedriftene, nettopp fordi det synliggjør at man vil gjøre en endring for samfunnet som helhet. 

Mange bedrifter er basert i eldre bygg. Tilhører du denne gruppen kan det være mange tiltak som kan utføres for å nå bærekraftsmålene dine. Det handler om å se hvor du har mest potensial for energibesparelse, på en lønnsom måte. Våre energirådgivere har lang erfaring med bedrifter, sameier og borettslag, og vet hvilke løsninger som sikrer best lønnsomhet.

Vi tilbyr energirådgivning

Gode valg, for miljø og lommebok, er vanskelige å finne. I de siste 2-3 årene har antall henvendelser tilknyttet energirådgivning, økt. Hvordan kan man redusere strømutgiftene, samtidig som man gjør tiltak for mijøet? Gjennom en omfattende energirådgivningsprosess, kan vi identifisere tiltakene som er enklest og mest virkningsfulle for deg og din bedrift.

Vi hjelper deg selvfølgelig også med oppfølging av tiltakene. 

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.